Greek English
Αρχική Σελίδα / Αναπτυξιακά Έργα / Έργα που εκτελέστηκαν
Print this page

Έργα που εκτελέστηκαν

1.  Έργα υποδομής

α) Οδικό δίκτυο

Εχει γίνει επάλειψη ή επίστρωση με πρέμιξ δρόμων μήκους πέραν των δεκατεσσάρων (14) χιλιομέτρων στην κοινότητά μας. 

Στα διοικητικά όρια της κοινότητάς μας βρίσκονται περισσότερα από εξήντα χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων η συντήρηση των οποίων είναι συνεχής. 

β) Αποχετευτικά

Κατασκευάσαμε δυο μεγάλα αποχετευτικά συστήματα ομβρίων υδάτων. 

Το πρώτο στην οδό Ροδοσθένη Αλεξάνδρου, από τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου μέχρι τα γραφεία της Σ.Π.Ε. και στην οδό Αρχιεπισκόπου  Μακαρίου από τα γραφεία της Σ.Π.Ε μέχρι την οδό Γιάννου Κρανιδιώτη και στη συνέχεια στο πλησιέστερο αργάκι. Το μήκος του αποχετευτικού αυτού είναι 250 μέτρα. 

Το δεύτερο κατασκευάστηκε στην οδό Ανδρέα Γεωργίου και το μήκος του είναι 230 μέτρα.

γ) Αντιπλημμυρικά

Κατασκευάσαμε αρκετά γεφύρια σε δρόμους εντός και εκτός της οικιστικής περιοχής της κοινότητας. 

δ) Πεζοδρόμια

Κατασκευάσαμε ή ανακατασκευάσαμε πεζοδρόμια στις οδούς Αγίας Μαρίνας, Γιάννου Κρανιδιώτη, Κώστα Καρνάβαλου, Γρίβα Διγενή, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και σε άλλους δρόμους.

ε) Κατασκευή κυρτωμάτων

Κατασκευάσαμε τέσσερα (4) κυρτώματα στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, δυο (2) στην οδό Ροδοσθένη Αλεξάνδρου, δυο (2) στην οδό της Αγίας Μαρίνας και τρία (3) στην περιοχή Ελιούδια. 

Έγινε επίσης οριζόντια και κάθετη σηματοδότηση των δρόμων.

2.  Υδατοπρομήθεια

Όταν  αναλάβαμε, το Κοινοτικό Συμβούλιο, χρωστούσε μεγάλο χρηματικό ποσό στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, λόγω των πολλών διαρροών που υπήρχαν στο δίκτυο υδατοπρομήθειας και του ελλιπούς ελέγχου και χρέωσης των υδρομετρητών. Αμέσως αρχίσαμε εργασίες αποκατάστασης των βλαβών, αντικαταστήσαμε όλους τους παλιούς και ελαττωματικούς υδρομετρητές και τοποθετήσαμε υδατομετρητές όπου δεν υπήρχαν. Αποτέλεσμα των πιο πάνω ενεργειών μας ήταν, σε σύντομο χρονικό διάστημα τα έσοδα από τα τέλη υδατοπρομήθειας να αυξηθούν και δυο χρόνια μετά τα χρέη να αποπληρωθούν . 

Στη συνέχεια έγιναν επεκτάσεις των αγωγών του δικτύου υδατοπρομήθειας σε διάφορες περιοχές και πριν δυο χρόνια κατασκευάσαμε νέο μεγάλο ντεπόζιτο νερού χωρητικότητας (500) τόνων για αποθήκευση μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού.

3. Εξωραϊστικά

Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει εξωραΐσει αρκετούς τοίχους αντιστήριξης ή περίφραξης επενδύοντάς τους με πέτρα, οι οποίοι καλύπτουν επιφάνειες εκατοντάδων μέτρων. 

Αυτοί βρίσκονται στο δημοτικό σχολείο, στα κοινοτικά κτίρια, στην οδό Αγίας Μαρίνας και στην οδό Ανδρέα Τσέλεπου. 

Το Συμβούλιο κάλυψε και όλα τα έξοδα εξωραϊσμού του περιτοιχίσματος της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας. 

Εξωραϊσμός έγινε και στον κυκλικό κόμβο και στο χώρο του κοιμητηρίου με την ανέγερση υποστέγου (κιόσκι) και μεγάλης πλατείας/ χώρου στάθμευσης.

4. Καθαριότητα

Μια από τις πρώτες αποφάσεις που πήραμε μόλις αναλάβαμε το 2002, ήταν ο καθαρισμός των οικοπέδων που βρίσκονται εντός της κατοικημένης περιοχής τα οποία δεν είχαν καθαριστεί ποτέ στο παρελθόν. Από τότε, κάθε Απρίλιο το Κοινοτικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τον καθαρισμό των οικοπέδων και χρεώνει ανάλογα τους ιδιοκτήτες. 

Εργασίες καθαριότητας γίνονται καθημερινά από το προσωπικό του Συμβουλίου στους δημόσιους δρόμους, στους χώρους πρασίνου και άλλους δημόσιους χώρους. Έχουμε καθορίσει χώρο απόρριψης οικιακών κλαδευμάτων, όπου οι κάτοικοι μπορούν να αφήσουν τα κλαδεύματά, απ’ όπου το Συμβούλιο αναλαμβάνει τη μεταφορά τους στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής. 

Κατόπιν ενημέρωσης του κοινού, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, αναλαμβάνουμε και τη μεταφορά παλιών ηλεκτρονικών συσκευών και μικρών επίπλων, για να μην καταλήγουν αυτά σε ανοιχτά οικόπεδα ή αργάκια.

5. Δημιουργία πάρκων και χώρων πρασίνου

Μέχρι το 2002 που αναλάβαμε, στην κοινότητά μας δεν υπήρχε ούτε ένα πάρκο ή χώρος πρασίνου. Σε συνεργασία με το Τμήμα Αναδασμού το 2002 είχαμε δενδροφυτεύσει στους πρόποδες του Καππαροβούνου έξι (6) δεκάρια κρατικής γης με εκατοντάδες δένδρα, τα οποία κατόπιν συστηματικής φροντίδας μεγάλωσαν. Στον εκδρομικό αυτό χώρο με πανοραμική θέα, μπορούν να περάσουν ευχάριστα τις ελεύθερες τους ώρες κάτοικοι της κοινότητας μας και επισκέπτες . Χώροι πρασίνου δημιουργήθηκαν επίσης στον περίβολο της εκκλησίας του Αγίου Ονησιφόρου, στην οδό Αγίας Μαρίνας, στην εκκλησία Αγίου Επιφανίου, στις δυο πλευρές της οδού Αγίου Ονησίφορου από την εκκλησία έως και το εργοστάσιο ζωοτροφών, στο δημοτικό σχολείο και στον κυκλικό κόμβο. 

Σ’ όλες τις πιο πάνω περιοχές έχουν φυτευτεί περισσότερα από χίλια πεντακόσια ( 1 500)  δέντρα και θάμνοι. 

Η προσπάθεια για δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου θα συνεχιστεί και εντατικοποιηθεί στο μέλλον. 

Το Συμβούλιο καταβάλλει προσπάθειες για ενοικίαση κρατικού τεμαχίου έκτασης είκοσι έξι (26) περίπου δεκαρίων στην περιοχή «Καππαρόβουνος» για δημιουργία μεγάλου πάρκου και εκδρομικού χώρου.

Δημιουργία παιδότοπων

Έχει ήδη δημιουργηθεί ένας οργανωμένος παιδότοπος στην οδό Ανδρέα Τσέλεπου. Θα γίνει προσπάθεια  για εξεύρεση και άλλων κατάλληλων χώρων για δημιουργία παιδότοπων και σε άλλες γειτονιές.

6. Αγορές οχημάτων και διαφόρων μηχανημάτων

Όταν ανέλαβα τα καθήκοντα μου στο Κοινοτικό Συμβούλιο δεν υπήρχε ούτε ένα κατσαβίδι. Σήμερα έχουμε τρία μηχανοκίνητα οχήματα- πυροσβεστικό, σαλούν και φορτηγό- όπως επίσης και όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και εργαλεία που χρειάζεται το Συμβούλιο, για να μπορεί να εργάζεται αποδοτικά για εξυπηρέτηση των πολιτών. 

7. Οδικός φωτισμός- φωταγώγηση πλατειών και δημοσιών κτιρίων

Έχουμε επεκτείνει τον οδικό φωτισμό σε πολλούς  δρόμους. Στους κύριους δρόμους έχουμε αλλάξει τους συνήθεις λαμπτήρες με υψηλής πιέσεως νατρίου λαμπτήρες για περισσότερο φωτισμό και έχουμε φωταγωγήσει τα κοινοτικά κτίρια, το Μνημείο Πεσόντων, την εκκλησία Αγίας Μαρίνας, το πάρκο στην οδό Αγίας Μαρίνας και τις δυο πλατείες μας. 

8. Αθλητισμός

Έχουμε κατασκευάσει γήπεδο η δαπάνη του οποίου καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από ο ταμείο του Κοινοτικού Συμβουλίου. Ετοιμάσαμε σχέδια, υποβλήθηκαν στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και περιμένουμε την έκδοση άδειας για περίφραξη του γηπέδου, κατασκευή αποδυτηρίων και άλλων βοηθητικών χώρων. 

Στο μέλλον στον ίδιο χώρο (η έκταση του οποίου  είναι (36) τριάντα έξι δεκάρια) θ’ ανεγερθούν  κερκίδες, κλειστό γήπεδο αθλοπαιδιών, χώροι στάθμευσης και χώρος πρασίνου. Έχουμε δημιουργήσει «Αθλητικό Σύλλογο» και ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία αγωνίζεται στο Αγροτικό Πρωτάθλημα. Τα έξοδα λειτουργίας της ομάδας καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το ταμείο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 

Το Συμβούλιο καλύπτει και τα έξοδα του ΑΓΟ (Αθλητισμός Για Όλους) στο οποίο αθλούνται τα παιδιά της κοινότητάς μας υπό την καθοδήγηση καθηγητή της Φυσικής Αγωγής, όπως επίσης και του προγράμματος Αθλητισμός και Γυναίκα.

9. Μελέτες και Σχέδια

Το Συμβούλιο κατόπιν προσφορών ζήτησε από διάφορα γραφεία/ μελετητές την ετοιμασία μελετών οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ή θα χρησιμοποιηθούν σύντομα για την ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων για ανέγερση διαφόρων έργων στην κοινότητά μας όπως:

 • Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αναρίτας (Μaster Plan)
  Το Κοινοτικό Συμβούλιο ζήτησε και του ετοίμασαν Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης της κοινότητας.
  Στόχος της μελέτης είναι:
  - Η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής και
  - Η επεξεργασία του Προγράμματος εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου, η προδιαγραφή των αναγκαίων έργων και των μηχανισμών  και διαδικασιών υλοποίησης.
 • Τοπογραφικές εργασίες στο δρόμο Αναρίτας- Τίμης για βελτίωση του δρόμου αυτού, στους δρόμους Ροδοσθένη Αλεξάνδρου και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στο τεμάχιο που θα διαχωριστούν τον επόμενο  χρόνο τα οικόπεδα για άπορες οικογένειες και αλλού.
 • Ζητήθηκαν προσφορές από μελετητές για ετοιμασία υδραυλικής και υδρολογικής μελέτης, καθώς επίσης και κατασκευαστικών σχεδίων για αποχετευτικό σύστημα ομβρίων υδάτων που προέρχονται από το ΚΕΝ και την περιοχή διυλιστηρίου.
 • Ετοιμάστηκαν αρχιτεκτονικά σχέδια και άλλες μελέτες για εξασφάλιση αδειών για ανέγερση του «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ανενεργού Πληθυσμού».

Όλες οι πιο πάνω και πολλές άλλες μελέτες και σχέδια που ετοίμασε το Συμβούλιο και για τα οποία πλήρωσε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, θα βοηθήσουν τα επόμενα χρόνια στην ανέγερση αρκετών έργων.

10. Εκδηλώσεις

Μεταξύ των δραστηριοτήτων του Κοινοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνονται διαλέξεις επί διαφόρων  θεμάτων, διοργανώσεις προσκυνηματικών εκδρομών, χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για τα παιδιά, διοργάνωση της ετήσιας χοροεσπερίδας της κοινότητας, θεατρικές παραστάσεις καλοκαιριού, ετήσια αιμοδοσία σε συνεργασία με τον «Αναπτυξιακό Σύλλογο» και διοργάνωση εθνικού μνημοσύνου εις μνήμη των πέντε ηρώων της κοινότητάς μας.

11. Βραβεύσεις

Το Κοινοτικό Συμβούλιο κάθε χρόνο βραβεύει τους τρεις αριστούχους μαθητές της κοινότητάς μας της Γ΄ Λυκείου με την υψηλότερη βαθμολογία, απονέμοντας τους τιμητική πλακέτα και χρηματικό ποσό.

12. Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών

α)Οικιστικές- Παραθεριστικές

Καταφέραμε  να επεκτείνουμε τις Οικιστικές και Παραθεριστικές  Ζώνες της κοινότητάς μας κατά εκατοντάδες δεκάρια.

Ζητήσαμε και ελπίζουμε να ικανοποιηθεί το αίτημά μας για επέκταση των ζωνών αυτών και σε άλλες περιοχές της κοινότητάς μας, για να δοθεί η ευκαιρία και σε άλλους ιδιοκτήτες να αναπτύξουν τις περιουσίες τους. 

β) Κτηνοτροφικές Περιοχές

Κατά την τελευταία αναθεώρηση των Πολεοδομικών Ζωνών το 2006, πετύχαμε την έγκριση δημιουργίας νέας Κτηνοτροφικής Περιοχής πολύ μακριά από  την κατοικημένη περιοχή της κοινότητάς μας.

Με την αποζημίωση που προσφέρει κατά καιρούς το κράτος (μέσω    διαφόρων   προγραμμάτων  για απομάκρυνση οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών) οι   κτηνοτρόφοι μπορούν εάν το θελήσουν να μετακινηθούν στη νέα  Κτηνοτροφική Περιοχή. 

γ) Ζώνη Ζ3 Προστατευόμενο Τοπίο (Λευκή Ζώνη)

Καταφέραμε τη μείωση της πιο πάνω Ζώνης  κατά χίλια (1,000) περίπου δεκάρια  και σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για περαιτέρω μείωση της ζώνης αυτής στην ανατολική πλευρά της κοινότητας. 

Σε δυο άλλες μικρές περιοχές της κοινότητάς μας που υφίσταται η ζώνη αυτή, πρέπει να καταργηθεί  γιατί δεν δικαιολογείται η ύπαρξη της.

 

Πολυμέσα

ΒΙΝΤΕΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΛΜΠΟΥΜ
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
 
Designed & Developed by NETinfo Plc